T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / SANCAKTEPE - Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kimya Teknolojisi Alanı

Okulumuz Kimya Teknolojisi Alanı 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında 54 öğrenci ve Beş Kimya Teknolojisi Öğretmeni ile eğitim öğretime başlamıştır. Bölümümüzde dört ayrı laboratuvar olup dört ayrı derslik bulunmaktadır. 2014-2015 Yılından itibaren Teknik Lise ve EML olarak Eğitim Öğretimine  devam edecektir. Bölümümüzün Eyüp Sultan Kimya facebook grubundan takip edebilirsiniz.

2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren döner sermaye atölyemizi devreye alarak, sıvı sabun ve yüzey temizleyici üretimimiz başlamıştır.

12-04-201712-04-201712-04-201712-04-201712-04-201712-04-201712-04-2017


 

1nolu LaboratuvarZemin Katkimya foto1nolu Laboratuvar Temrinlik Malzeme OdasıKimya Laboratuvarı

Kimya Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Alanın Amacı:

Kimya Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmektir.

Okulumuzda;

Teknik Lise bünyesinde, kimya dalında eğitim verilmektedir.

KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI

Kimya Teknolojisi Alanı çeşitli sanayi dallarında sektörün ihtiyacını karşılayabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterliğe sahip meslek elemanlarını yetiştirir.       Kimya Teknoloji Alanı sağlık, gıda gibi sektörlerin yanı sıra endüstriyel üretim yapılan tüm sektörlerle yakından ilişkilidir. Rafineri, petrokimya, lastik, çimento, boya, deterjan, kozmetik, tekstil ve ilaç alanlarının tümünde Kimya Teknolojisiyle ilgili birimler bulunur. Kimya Teknolojisi seramik, cam, otomotiv, metal, madencilik, enerji, tarım sektörlerinde geniş yer tutar. Endüstriyel işletmelerin neredeyse tamamında üretim ve kalite kontrol bölümleri  Kimya Teknolojisiyle ilişkilidir. Gerekli teknolojilerin oluşturulmasını kapsayan  Kimya Teknoloji Alanı ülkelerin kalkınmasında önemli bir role sahiptir. Ülkemizde Kimya Teknoloji Alanı ile ilgili konularda önemli gelişmeler olmaktadır. Tüm sektörlerde olduğu gibi kimya endüstrisinde kullanılan teknoloji ilerlemiş, araştırma-geliştirme çalışmaları artmıştır. Dolayısıyla  Kimya Teknoloji Alanıyla ilişkili sektörlerde sürekli yeni ürünler ortaya çıkarılıp ve bunların üretimi için teknolojik yöntemler geliştirilir.
Bu nedenle kimya diğer sektörlerin öncüsü konumundadır. Kimya endüstrisi gelişmemiş  olan bir ülkenin başka alanlarda ilerlemesi pek mümkün değildir.

Kimya Teknoloji Alanının MEGEP kapsamına alınması ve bu çerçevede programlarının sektör analizine dayalı olarak modüler esaslı hazırlanması, ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren mesleki ve teknik eğitim sistemine yeni bir anlayış getirecektir.

Kimya Teknoloji Alanı Çerçeve Öğretim Programında;

1. Kimya,

2. Boya Üretimi ve Uygulama,

3. Lastik Üretimi,

4. Petrol- Rafineri,

5. Petrol- Petrokimya,

6. Deri İşleme,

7. Kimya Proses

dalları yer almaktadır.

Kimya Teknisyeni:

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde; kimya sektöründe çalıştığı işletmede, iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, numune alan, numunenin fiziksel kontrollerini yapabilen, nitel, nicel, biyokimyasal ve enstrümantal analiz yapabilen, çözelti hazırlayabilen, kullandığı araç-gereçlerin periyodik bakım ve kontrolünü yapabilen, analiz sonuçlarını rapor edebilen, kimyasal atıkları depolayabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kimya Teknoloji Alanının yetiştirdiği, Kimya Teknisyenleri ;

1. Çözelti Hazırlama,

2. Nitel ve Nicel Analizler Yapabilme,

3. Enstrümental Analizler Yapabilme,

4. Biyokimyasal Analizler Yapabilme,

5. Fiziksel Kimyasal ve Kalite Kontrol İşlemlerini Yapabilme,

6. Numune Alma,

7. Araç ve Gereçlerin Bakım ve Kontrolünü Yapma

yeterliliğine sahip meslek elemanlarıdır.

Kimya Teknoloji Alanı Çerçeve Öğretim Programında aşağıdaki dallar bulunmaktadır.

1. KİMYA Tanımı: Kimya teknisyeninin sahip olduğu; çözelti hazırlama, nitel, nicel, enstrümantal ve biyokimyasal analiz, fiziksel, kimyasal ve kalite kontrol işlemlerini yapma, numune alma, araç gereçlerin bakım ve kontrolünü yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Kimya Teknolojisi anında kimya teknisyenliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2. BOYA ÜRETİMİ VE UYGULAMA Tanımı: Boya teknisyeninin sahip olduğu; çözelti hazırlama, boya ham madde analizlerini yapma, araştırma-geliştirme, renk hazırlama, farklı özelliklere sahip boya ve bağlayıcı üretim işlemlerini yapma, kalite kontrol ve üretilen boyaları farklı yüzeylere uygulama yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Kimya teknolojisi alanında boya teknisyenliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

3. LASTİK ÜRETİMİ Tanımı: Lastik teknisyeninin sahip olduğu; çözelti hazırlama, ham maddelerin, çelik tellerin, çelik kordlarının ve kord bezlerinin analizlerini yapma, araç lastiği ve çeşitli kauçuk üretim işlemlerini yapma, araca uygun lastik seçme, araç lastiklerinin tamiratı, kalite kontrol ve araştırma-geliştirme işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Kimya teknolojisi alanında lastik teknisyenliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

4. PETROL-RAFİNERİ Tanımı: Petrol teknolojisi rafineri teknisyeninin sahip olduğu; çözelti hazırlama, proses kontrolü yapma, proses için su hazırlama, ölçüm yapma, numune alma, rafinasyon, destilasyon, seviye ölçümü ve dolum işlemlerini yapma, korozyon kontrolü yapma, yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Kimya teknolojisi alanında petrol teknolojisi rafineri teknisyenliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

5. PETROL-PETROKİMYA Tanımı: Petrol teknolojisi petrokimya teknisyeninin sahip olduğu; çözelti hazırlama, proses kontrolü yapma, proses için su hazırlama, ölçüm yapma, numune alma, rafinasyon, korozyon kontrolü, seviye ölçümü ve dolum işlemlerini ve petrokimyasal üretim işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Petrol teknolojisi petrokimya teknisyenliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

6. DERİ İŞLEME Tanımı: Deri işleme teknisyeninin sahip olduğu; çözelti hazırlama, kimyasalların deriye etkilerini saptama, ham derinin tasnifini yapma, kullanılmaz durumdaki derileri kullanılabilir hale getirme, kalite kontrol yapma, kürklük deriyi işleme, deri atıklarını değerlendirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Kimya teknolojisi alanında deri işleme teknisyenliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

7. KİMYA PROSES Tanımı: Proses teknisyeninin sahip olduğu; çözelti hazırlama, numune alma, proses kontrolü yapma, ürün hareketini sağlama, depolama yapma, proses akım şeması okuma, otomatik kontrol yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Kimya teknolojisi alanında proses teknisyenliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.

Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.  Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Kimya Teknolojisi alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.

Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.  Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Kimya Teknolojisi alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

Kimya Teknoloji Alanından Mezun Olan Öğrencilerimiz Kazandıkları Yeterlikler Doğrultusunda;

1. Cam Fabrikaları,

2. Lastik ve Kauçuk Fabrikaları,

3. Çimento Fabrikaları,

4. Kağıt Fabrikaları,

5. Şeker Fabrikaları,

6. Boya Fabrikaları,

7. Gıda sektörü,

8. İlaç sektörü,

9. Gübre Fabrikaları,

10. Toprak sektörü,

11. Kozmetik ve Temizlik sektörü,

12. Enerji sektörü,

13. Petrol sektörü,

14. Otomotiv Fabrikaları,

15. Metal sektörü,

16. Deri sektörü,

17. Tersaneler,

18. Tekstil sektörü,

19. Petrokimya,

20. Sağlık sektörü,

21. Maden sektörü,

22. İnşaat sektörü

23. Ahşap sektörü vb. yerlerde çalışabilir.

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI:

Kimya Teknoloji Alanı  Mezunları  Lisans Programları

· Kimya Öğretmenliği

· ÖSYM Tarafından Belirlenen Dikey Geçiş Sınavları İle Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği gibi  birçok Mühendislik ve Lisans Programlarına Geçiş yapabilirler.

Kimya Teknoloji Alanı  Mezunları  Sınavsız Geçiş Yapabileceği Meslek Yüksek Okulları Şunlardır.

Ayakkabı Tasarımı Deri İşleme Teknolojisi Dericilik Boya Teknolojisi Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme Fermantasyon Fermantasyon Teknikerliği Hasat Sonrası Teknoloji Kağıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi Kimya Kimya Teknolojisi Kozmetik Teknolojisi Maden Lastik ve Plastik Teknolojisi Lastik – Plastik Petrol Sondajı ve Üretimi Plastik Teknolojisi Rafineri ve Petrokimya Selüloz ve Kağıt Teknolojisi Selüloz ve Kağıtçılık Şarap Üretimi Teknolojisi ve Bağcılık Şeker Teknolojisi Tarımsal Laboratuar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yağ Endüstrisi Yalıtım Teknolojisi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Endüstriyel Seramik Seramik Ayakkabı Tasarımı Deri İşleme Teknolojisi Dericilik


Kimya Bölümü Atölye BinasıKimya Teknolojisi Alanı Öğretmenleri

Yayın: 2013-05-16 - Güncelleme: 2017-04-12 12:17:53 - Görüntülenme: 2225